Album Ballie

Stal Wilsline

Terug Hengsten

Double “P”s Ballistite

 

Als 3 jarige werd hij 1 A geplaatst op de Hengstenkeuring en won hij ook de Bronze Medal Award.

 

Direct na zijn goedkeuring, is hij in Dodewaard gekomen en in 2003 is hij op afstammelingen goedgekeurd voor het leven.

 

Het jury rapport sprak over veel ras, type, front en uitstraling.

 

Verder hij heeft een kleurfactor waardoor veel van zijn kinderen bruin, vos of roan zijn, ondanks dat hij zelf schimmel is.

 

Bally heeft op de keuringen altijd een 1e premie behaald.